Predĺžte životnosť vašej betónovej konštrukcie Tak ako každý iný stavebný materiál, aj betón podlieha procesu starnutia a rôznym typom zaťaženia či nesprávnemu spracovaniu, alebo agresívnemu prostrediu. Ak k tomu pridáme poveternostné podmienky s veľkými teplotnými rozdielmi spojené s minimálnou – a v konečnom dôsledku žiadnou – údržbou, máme z toho problém, ktorý sa prejavuje degradáciou betónu, trhlinami, prasklinami a koróziou oceľovej výstuže. Aj v tomto prípade sme vám pripravení pomôcť a spoločne s technológom výroby sanačných materiálov stanoviť rozsah a spôsob opravy.

Buildings

PREV